Telocvične

Telocvične

Počas zimnej ligovej prestávky od 7.11.2022 do 18.12.2022.

Od 9.1.2023 až do 5.3.2023

SOŠ elektrotechnická

Adresa: Rybničná 59, Bratislava

Z Rybničnej ulice spájajúcej Vajnory a Raču je potrebné odbočiť na ulicu na Pántoch a hneď na ďalšej križovatke doľava. Následne po pravej strane po cca 150 m uvidíte areál SOŠ elektrotechnickej, môžete do neho vojsť cez vrátnicu umiestnenú pod výškovou budovou.

Parkovanie možné vo vnútri v areáli pri telocvični (viď mapu nižšie), treba sa ohlásiť na vrátnici, kľúče vyberá od vrátnika tréner/vedúci mužstva:

 1. Vrátnica.
 2. Parkovisko (treba obísť kvôli jednosmerke budovu vrátnice a následne prejsť popod budovu školy).
 3. Telocvičňa (vchádza sa zo zadnej strany od parkoviska).
 4. Šatne a WC sú po vstupe do budovy za rohom po pravej strane v smere od vchodu do telocvične.

ZŠ Orešie – Grinava

Adresa: Orešie 3, Pezinok – Grinava

Odporúčaná trasa pri príjazde z Grobu je po Myslenickej ulici na Štúrovu, následne Matuškovu a ulicu Orešie.

Parkovanie možné v areáli pri telocvični (viď mapu nižšie), kľúč bude mať tréner/vedúci mužstva:

 1. Vstupná brána do školy.
 2. Parkovisko.
 3. Vchod do šatne a telocvične, WC.
 4. Telocvičňa.

VTC Pezinok

Adresa: Volejbal – Tenis Club, Komenského 30, Pezinok

Predpokladaná trasa po Bratislavskej ulici, za stavebninami Satina odbočiť doľava na Komenského.

Parkovanie možné na parkovisku pri telocvični (viď mapu nižšie), telocvičňu otvára hospodár, kontakt na neho má tréner/vedúci mužstva:

 1. Parkovisko.
 2. Telocvičňa (vchod do šatne a telocvične po vstupe do budovy Volley pubu cez vnútorné dvere po ľavej strane).

SOŠ automobilová a podnikania

Adresa: Kysucká 14, Senec

Predpokladaná trasa po Bratislavskej ulici, na druhom kruhovom objazde smer Billa – pokračovať Svätoplukova ulica, odbočiť doprava Kysucká ulica.

Parkovanie možné na parkovisku pred školou (viď mapu nižšie), telocvičňu otvára vrátnik, do telocvične sa ide chodbou naľavo od vrátnice, vchod sú posledné dvere vľavo:

 1. Parkovisko.
 2. Vrátnica.
 3. Telocvičňa.