Registračný formulár hráča

Registračný formulár hráča

Prosíme rodičov nových hráčov OŠK Chorvátsky Grob o vyplnenie tohto dotazníka. Údaje budú slúžiť na komunikáciu s rodičmi a evidenciu našich hráčov. Ďakujeme.

 

Odoslaním registračného formulára udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých futbalovému klubu OŠK Chorvátsky Grob, podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú uvedené v súvislosti s evidenciou hráča futbalového klubu. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z.