Kódex rodiča

Kódex rodiča

Vy rodičia aj my, tréneri a organizačný tím OŠK Chorvátsky Grob sme partneri, spoločne vychovávame a učíme deti futbalu. Naša spolupráca je základom plynulého fungovania žiackych kategórií, posúva vpred klub a našich hráčov. Pre správne fungovanie v OŠK Chorvátsky Grob sme vytvorili Kódex rodiča:

 1. Skôr, ako prihlásite dieťa do klubu, zvážte všetky okolnosti a hlavne – záujem dieťaťa o futbal. Dokážeme vychovať športovca aj z dieťaťa, ktoré futbal hrať začína. Musí mať záujem a byť schopné absolvovať celú tréningovú jednotku.
 2. Deti by mali športovať pre svoje vlastné potešenie. Netlačte deti do športových výkonov proti ich vôli. Ak Vaše dieťa futbal nebaví, je kontraproduktívne posielať ho na tréningy, vtedy nesleduje tréning a zabáva spoluhráčov.
 3. Akceptujte skutočnosť, že chyby sú súčasťou hry, učenia sa a zdokonaľovania sa. Našim cieľom je, aby deti dokázali vyhodnotiť hernú situáciu čo najskôr sami. Prosím, nekričte Vaše rady deťom počas tréningu, môžu byť v rozpore s tým, čo práve hovorí tréner a dieťa je vtedy zmätené. Verte, že ak urobia chybu, veľmi dobre si ju uvedomujú a zapamätajú.
 4. Nevstupujte na športovú plochu počas tréningov a zápasov, rodič sa zdržiava v hľadisku pre divákov, neriadi hru mužstva, ani svojho dieťaťa. Pri hre (tréningu) by mali deti vnímať pokyny trénera, nie divákov.
 5. Rešpektujte rozhodnutia vedenia klubu a trénera, nezasahujte do ich kompetencií a riadenia. Spoľahnite sa, že tréner si je plne vedomý všetkých dôsledkov výberu tréningových postupov, nominácií, času hry hráča v majstrovskom zápase a pod. Hlavne – má na to kvalifikáciu.
 6. Nominácia na turnaje a zápasy je VÝHRADNE v kompetencii trénera, prosíme vás – nezasahujte do nej.
 7. Nominácia hráča do zápasov je podmienená:
  1. individuálnou hernou výkonnosťou a zvládnutím herných činností
  2. dochádzkou na tréningy a do zápasov, kde je hráč nominovaný
  3. prístupom a morálkou hráča
  4. pravidelnou rotáciou hráčov
  5. individuálnym rozvojom a zlepšovaním futbalových zručností
  6. uhradenými príspevkami. (Zaplatením príspevku a účasťou na tréningoch nevzniká žiaden nárok na nomináciu hráča.)
 8. Ak má rodič otázky, pripomienky, prípadne výhrady, môže kontaktovať vedúceho družstva mimo času športovej prípravy, ktorý s ním tieto pripomienky prediskutuje. V prípade potreby vedúci mužstva iniciuje stretnutie s trénerom.
 9. Dochádzajte s dieťaťom na tréning pravidelne a včas. Účasť na tréningoch má vplyv na nomináciu v zápasoch.
 10. Informujte trénera a vedúceho mužstva o stave dieťaťa, ak by mohol negatívne ovplyvniť jeho výkonnosť a nadšenie. (choroby, zranenia, školské a rodinné problémy…)
 11. Pred každým zápasom je potrebné, aby hráči boli na ihrisku prítomní 60 minút pred zápasom. Hráči sa potrebujú prezliecť do dresov, rozcvičiť, absolvovať predzápasovú taktickú prípravu. Rešpektujte, prosím, organizačné pokyny k zápasu.
 12. Organizácia zápasov si vyžaduje spoluprácu medzi vedúcimi mužstiev, trénermi a rodičmi. Pre zrýchlenie tejto činnosti sme zriadili komunikačný kanál whatsapp. Jeho efektivita však stojí aj na rýchlosti reakcií zo strany rodičov. Na otázky ohľadom účasti hráča na zápase je potrebné reagovať čo najskôr, max. do 3 hodín od zadania otázky. V prípade, že nám informácia chýba, vedúci mužstva individuálne kontaktuje telefonicky rodičov. Prosíme, šetrite náš čas, odpoveď na otázku Vám zaberie pár sekúnd, nám tak ušetríte desiatky minút strávených navyše telefonovaním a zisťovaním dostupnosti vašich detí.
 13. Čas vyhradený na tréning nikdy nebude dostatočný na zvládnutie všetkých technických cvičení. Podporte dieťa v domácich cvičeniach techniky, spracovania lopty a pod. Dieťa si bude vážiť váš čas a lepšie zvládne činnosti, ktoré bude potrebovať v zápase. Individuálny rozvoj a prístup hráča majú veľký vplyv na nominácie do zápasov.
 14. Povzbudzujte korektne a športovo, rešpektujte aktuálne schopnosti svojho dieťaťa a doprajte mu radosť z hry. Tlak a kritika pôsobí na malého futbalistu negatívne, pochvala ho však určite posúva vpred. Na zápasoch deťom fandite a chváľte ich, očakávajú to od vás 🙂
 15. Vyznávajte myšlienku a princíp fair-play, učte deti vedieť aj prehrávať, nie iba vyhrávať za každú cenu.
 16. Počas zápasov rešpektujte súpera, pochváľte ho rovnako za dobrý výkon. Veďte deti k rešpektovaniu súpera, nevyjadrujte sa hanlivo o súperovi a jeho realizačnom tíme.
 17. Veďte dieťa k rešpektovaniu rozhodcu a jeho rozhodnutí. Pokrikovanie po rozhodcovi pred deťmi je neprípustné, dieťa musí aj od vás cítiť potvrdenie jeho autority, aj keď nemusíte byť stotožnený s jeho rozhodnutiami.
 18. Dbajte na správnu životosprávu detí – strava, pitný režim, spánok. Prispôsobte oblečenie ročnému obdobiu a počasiu.
 19. Uhrádzajte, prosím, príspevky včas. Pokiaľ je vo vašich silách zabezpečiť akékoľvek iné príspevky, napr. sponzorský dar, reklama a pod., táto iniciatíva je vítaná.
 20. OŠK Chorvátsky Grob je občianske združenie, v ktorom nie sú zamestnanci. Je postavené na báze nadšencov a dobrovoľníkov zabezpečujúcich chod klubu bez nároku na honorár. Dobrovoľníctvo, pomoc a ochota pri riešení bežných činností klubu sú základom, bez nich by klub nemohol fungovať. Preto každý pomáhame, ako vieme a môžeme. Každá, aj tá Vaša pomoc pri živote našich mládežníckych tímov je vítaná, rovnako aj pri organizácii zápasov, turnajov a spoločenských akciách…
 21. Akékoľvek návrhy a kritiku komunikujte s predstaviteľmi klubu, vedúcimi družstiev. Vaša spätná väzba, aj negatívna, je vítaná. Pomáha nám vybudovať kvalitný futbalový klub a vychovať z detí dobrých a férových športovcov.