Sponzori

Sponzori

Financovanie nášho klubu je postavené na príspevkoch od obce Chorvátsky Grob, zdrojoch získaných cez 2% dane, z členského a príspevkov od sponzorov. Tieto subjekty a osoby prispievajú k tomu, aby OŠK Chorvátsky Grob mohol vykonávať svoju činnosť. Za finančné prostriedky ďakujeme týmto subjektom:

Obec Chorvátsky Grob


KLM real estate, a.s.