2% z dane

Aj Vaše 2% pomôžu

Úvodom veľká vďaka za pomoc všetkým, ktorí darovali 2% z daní v roku 2017

Veríme, že aj tento rok nás podporíte, aby sme vytvorili lepšie  podmienky pre rozvoj futbalu a výchovu mladých futbalistov v obci Chorvátsky Grob. Získané prostriedky chceme použiť na zlepšenie podmienok i pre Vaše deti na trénovanie, zúčastniť sa organizovať  turnaje, prípadne sústredenia, nakúpiť dresy a tréningové pomôcky na tréningový proces, prenajať telocvičňu na tréningy v zimnom období, nakúpiť medaile a darčeky, upomienkové predmety….

Ako poukázať  2% z daní

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste v roku 2017 pracovali min 40 hodín ako dobrovoľník, okolo ihriska, administratívna činnosť a pod  máte možnosť venovať až 3% z dane – požiadajte OŠK,  pre ktorý ste pracovali ako dobrovoľník, o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2018 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2018 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  • Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
  • V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy  2% resp 3% zaplatenej dane tlačivo na stiahnutie 
  • STIAHNUŤ Vyhlásenie-2018-DP-2017

Údaje prijímateľa:          
Obecný športový klub (OŠK) Chorvátsky Grob, nám.J.Andriča č.17 občianske združenie
IČO: 31823165
        

A na záver prosba k identifikácii podporovateľov OŠK

Ak sa rozhodnete darovať do nášho klubu vaše 2% zaplatenej dane, poprosíme

  • označiť  x  v tlačive – Súhlasím so zaslaním údajov, mnou určenému prijímateľovi
  • alebo elektronicky oskchorvatskygrob@gmail.com doručili kópiu dokumentu „vyhlásenie“, ktorý bude obsahovať aspoň 2 údaje: darovanú sumu, daňový úrad – obvod

Uvedené údaje budeme diskrétne potrebovať na sprehľadnenie darovaných prostriedkov.

vopred ĎAKUJEME  za vašu podporu!

Prezident Vladimír Buček a Výkonný Výbor OŠK Chorvátsky Grob

Zdieľať:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *